Het Domein van Iedje II

Voor het ecologisch functioneren van een bloemrijk grasland / bloemenweide is het belangrijk dat een duurzame begroeiing ontstaat, waarbij het dierenleven zich aanpast aan de jaarlijks terugkerende planten met zowel eenjarige als “vaste” inheemse planten. Ook vaste planten hebben echter een beperkte levensduur van hooguit enkele jaren. Een bloemrijk grasland is pas echt waardevol en geslaagd als successie plaatsvindt, dat wil zeggen dat de planten in de gelegenheid zijn zich te handhaven door zich uit te zaaien en het Domein van Iedje laat zien dat dit mogelijk is. Waardevolle soorten als cichorei, beemdkroon, zandblauwtje en knoopkruid trekken hun eigen, specifieke insecten waarvan de nazaten jaarlijks terugkomen erop vertrouwend dat de voor hen noodzakelijke planten nog aanwezig zijn.


Het Domein van Iedje sluit geografisch aan op andere waardevolle initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling, zoals het nabijgelegen “”Bels Lijntje”

In het kader van de Open Dagen van Velt zal het Domein van Iedje op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2018 geopend zijn voor publiek.