Het Domein van Iedje

Een stuk voormalige landbouwgrond in Baarle-Nassau werd omgevormd in een bloemrijk grasland. Bijna een hectare werd ontdaan van onkruiden en een overdaad aan bemesting, daarna ingezaaid met inheemse planten. Het grasland wordt omgeven door streekeigen houtwallen.

Dit grasland ligt midden tussen intensieve landbouw en is een toevluchtsoord voor bijen en vlinders.

Onderhoud bestaat uit tweemaal jaarlijks maaien en afvoeren en vindt plaats samen met vrijwilligers.

Het Domein van Iedje is op afspraak te bezoeken. Maak hiervoor een afspraak via e-mail.

Zo begon het

En zo werd het

Houtwallen met inheemse bomen en struiken zijn tot ontwikkeling gekomen.

Uitrusten na het werk