Ecologisch groendak

Ecologische groene daken zijn daken die uit meer bestaan dan sedum. Op die manier aangelegd zijn ze veel natuurrijker en waardevoller voor bijen dan gewone sedumdaken. Dit dak is gefotografeerd in de eerste zomer na aanleg. Komende jaren zal het verder volgroeien en wordt het nog veel bloemrijker! Deels gezaaid en deels aangeplant. Zo ontstaat een dak dat echt natuurwaarde heeft en zich op langere termijn beter ontwikkelt dan een sedumdak. En veel beter voor bijen!

Babako is gespecialiseerd in ecologische groene daken. Ook restaureren wij dakbegroeiingen en maken we bestaande daken biodiverser.