Skip to content

Babako | ecologisch groenaannemer

06 53 60 85 15

Babako is actief op het gebied van tuin en landschap. We leveren het hele traject, van planvorming tot en met de aanleg.

Ruimte voor groei

Babako-Groei_800px
Babako-AMGdesign_500px

Aannemer van grote en kleine tuinen, gezinstuinen, voortuinen.

Tuinen

Bloemrijk grasland, vaste beplantingen, bostuinen, verwilderingstuinen, landschapselementen, streekeigen erfbeplanting.

Landschap en ecologie

Babako-Landschap_800px
Babako-Buurt_800px

Groene schoolpleinen, buurtgroen, begeleiding van vrijwilligers en arbeidsgehandicapten, publiek groen, planvorming.

Speelpleinen en buurtgroen

De Tuinen van Appeltern. De Tuin zonder Beperkingen van ecologisch hovenierscollectief Maarts Viooltje. Een zeer vernieuwende instellingstuin. Buginn – het insectenhotel voor grootschalige toepassing.

Bijzondere projecten

Babako-Projecten_800px
Babako-Ontwerp_800px

Afhankelijk van uw wensen kan een tuinontwerp nodig zijn. Het kan ook zijn dat het een restauratie wordt van de bestaande tuin, of een aanpassing op onderdelen. In eerste instantie maken we een vrijblijvende afspraak. Dit kan u al veel duidelijkheid verschaffen. Aan de hand daarvan bepalen we hoe we verder gaan.

Tuinontwerp nodig?