Babako, ruimte voor groei

Ecologisch groenaannemer | Enter

Ruimte voor groei

Babako is actief op het gebied van tuin en landschap. We leveren het hele traject, van planvorming tot en met de aanleg.

Tuinen

Aannemer van grote en kleine tuinen, gezinstuinen, voortuinen.

Landschap en ecologie

Bloemrijk grasland, vaste beplantingen, bostuinen, verwilderingstuinen, landschapselementen, streekeigen erfbeplanting.

Speelpleinen en buurtgroen

Groene schoolpleinen, buurtgroen, begeleiding van vrijwilligers en arbeidsgehandicapten, publiek groen, planvorming.

Bijzondere projecten

De Tuinen van Appeltern. De Tuin zonder Beperkingen van ecologisch hovenierscollectief Maarts Viooltje. Een zeer vernieuwende instellingstuin. Buginn – het insectenhotel voor grootschalige toepassing.

Tuinontwerp nodig?

Afhankelijk van uw wensen kan een tuinontwerp nodig zijn. Het kan ook zijn dat het een restauratie wordt van de bestaande tuin, of een aanpassing op onderdelen. In eerste instantie maken we een vrijblijvende afspraak. Dit kan u al veel duidelijkheid verschaffen. Aan de hand daarvan bepalen we hoe we verder gaan.