Skip to content

Privacybeleid

De website www.babako.nl en de daaraan gekoppelde internet diensten worden u ter beschikking gesteld door Babako, statutair gevestigd te Enter en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 08134558. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Babako garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Babako gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en uw e-mailadres). Babako gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Babako van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Babako rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Babako t.a.v. Adresregistratie, Erik Bretveld, Dorpsstraat 35, 7468 CC Enter of per e-mail aan info@babako.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op (beveiligde) computers. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen dan kunt u een e-mail naar info@babako.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Erik Bretveld, Dorpsstraat 35, 7468 CC Enter. Babako voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacy beleid andere websites

Op www.babako.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@babako.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Cookiebeleid

Wij maken nadrukkelijk geen gebruik van cookies.