home_page_babako

Welkom bij Babako.

De verzorgers van groene ruimte!

Ruimte voor groei

Babako is actief op het gebied van tuin en landschap. We leveren het hele traject, van planvorming tot en met de aanleg. 

Natuurtuin Babako Enter
Natuurtuin Babako Enter

Tuinen

Aannemer van grote en kleine tuinen, gezinstuinen, voortuinen.

Landschap en ecologie

Bloemrijk grasland, vaste beplantingen, bostuinen, verwilderingstuinen, landschapselementen, streekeigen erfbeplanting.

Natuurtuin Babako Enter
Natuurtuin Babako Enter

Speelpleinen en buurtgroen

Groene schoolpleinen, buurtgroen, begeleiding van vrijwilligers en arbeidsgehandicapten, publiek groen, planvorming.

Bijzondere projecten

De Tuinen van Appeltern. De Tuin zonder Beperkingen van ecologisch hovenierscollectief Maarts Viooltje. Een zeer vernieuwende instellingstuin. Buginn – het insectenhotel voor grootschalige toepassing.

Natuurtuin Babako Enter
Natuurtuin Babako Enter

Tuinontwerp nodig?

Afhankelijk van uw wensen kan een tuinontwerp nodig zijn. Het kan ook zijn dat het een restauratie wordt van de bestaande tuin, of een aanpassing op onderdelen. In eerste instantie maken we een vrijblijvende afspraak. Dit kan u al veel duidelijkheid verschaffen. Aan de hand daarvan bepalen we hoe we verder gaan.

naar contact