Het Domein van Iedje

Het Domein van Iedje

Een stuk voormalige landbouwgrond in Baarle-Nassau werd omgevormd in een bloemrijk grasland. Bijna een hectare werd ontdaan van onkruiden en een overdaad aan bemesting, daarna ingezaaid met inheemse planten. Het grasland wordt omgeven door streekeigen houtwallen. Dit grasland ligt midden tussen intensieve landbouw en is een toevluchtsoord voor bijen en vlinders. Onderhoud bestaat uit tweemaal […]

Lees meer